Suche
    PresseTermineIntranet
  • Login

Inovace je naše budoucnost

 

Chemie je všudypřítomná. Otázkou je, do jaké míry je nezbytná a přiměřená? Dosis facit venenum -tedy „jen dávkování dělá jed“ - se netýká pouze medicíny, ale důležité je i pro nás, kteří se zabýváme průmyslovými výrobními procesy.

Záleží, na co se zaměříte: výběr surovin, udržitelnost, označování, bezpečnost, budoucí použitelnost a recyklovatelnost, to jsou jen některé z faktorů, kterým věnujeme zvláštní pozornost při vyvíjení našich produktů. Dlouhá životnost, široká použitelnost a progresivní pojetí celého výrobního řetězce jsou aspekty, které sehrávají významnou roli při poradenství a výběru produktu. Kde je to nezbytné, přizpůsobujeme samozřejmě chemikálie výrobnímu procesu našich zákazníků, aby bylo dosaženo nejlepší možné účinnosti.

Plýtvání je v oblasti chemie neznámý pojem. Naše produkty jsou navrženy pro dlouhou životnost, řada z nich je recyklovatelných a jejich likvidace je možná bez většího úsilí. Moto „Postaráme se o to“ znamená, že jsme připraveni vzít na sebe odpovědnost. A to co slíbíme, to dodržíme.

Inovace představují hodnotu navíc. Ve své podstatě se zaměřují na snižování nákladů a ochranu zdrojů. Podoba budoucích požadavků na chemické produkty vychází z trendů, které považujeme za logické, např. dohledné právní předpisy týkající se označování a bezpečnosti produktů by měla bezpečně splňovat již dnešní generace produktů.

Žádná překvapení“ - to je slogan dne. Je radno zajistit koordinaci napříč všemi procesy týkajícími se produktů - například, v případě obráběcích kapalin, u mezioperačního a finálního čištění a povrchových úprav. Nátěry a ochrana kovů často působí na životní prostředí a přinášejí zdravotní rizika. My se však o ně umíme postarat, ať už s pomocí preventivních programů či recyklace.

„Dodavatelský řetězec“ v našem pojetí znamená, že jsme schopni dodávat produkty zákazníkům celého světa. Jsme partnery našich odběratelů ve všech významných průmyslových zemích. Ve střední Evropě zajišťujeme dodávky a likvidaci s pomocí integrované společnosti zabývající se logistikou a našich vlastních recyklačních závodů.

Management kapalných produktů, chemických látek, odpadů a kompletního sortimentu laků vytváří optimální prostředí pro využívání našich produktů. V tomto ohledu jsme připraveni převzít odpovědnost za řádné fungování chemického odvětví.

Produkty nejvyšší kvality mají potenciál šetřit náklady. Životnost, čištění, likvidace a úspora energie související s lázněmi i nástroji jsou externí faktory, na něž mají naše produkty výrazný vliv.

A právě to máme na mysli, když jednáme v souladu s naší filosofií „Harmonie v chemii“.